ABC Akademia


 


Baza wiedzy ABC Akademia

Wszystkie artykuły >>

Wdrożenia ZPRK w Polsce

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów - ZPRK (rysunek) wpisuje się w najnowsze trendy rozwoju koncepcji controllingowych na świecie, będąc jednocześnie odpowiedzią na szerokie zapotrzebowanie menedżerów i controllerów na szczegółowe i wiarygodne informacje o kosztach i rentowności. Rozwój technologii informatycznych oraz coraz większa dostępność danych operacyjnych w przedsiębiorstwach to kluczowe czynniki sukcesu dla rozpowszechniania się zaawansowanych rachunków kosztów, które jeszcze kilkanaście lat temu mogły być uznawane za zbyt trudne, czy wręcz niemożliwe do wdrożenia.

Spis treści

 1. Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK

 2. Korzyści z wdrożenia ZPRK

 3. Polecana literatura

Rysunek. Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Źródło: Zieliński, T.M., 2014, rozprawa doktorska „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doświadczenia wdrożeniowe ZPRK

Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów jest rachunkiem kosztów, który z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były zarówno w przedsiębiorstwach bardzo dużych, średnich jak i małych. Szerokie zastosowanie tego rachunku kosztów w różnych branżach i wielkościach przedsiębiorstw potwierdza jego uniwersalność i potencjał do zastosowania w procesach controllingowych wielu organizacji.

Wdrożenia ZPRK realizowane są z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania klasy ABC/RCA -  Doctor Coster®. Oprogramowanie Doctor Coster® posiada funkcjonalności w pełni wspierające koncepcję zasobowo-procesowego rachunku kosztów i jest doskonałym wsparciem dla działów controllingu i księgowości w samodzielnym utrzymaniu zaawansowanych, przyczynowo-skutkowych rachunków kosztów.

Przedsiębiorstwa wykorzystujące koncepcje ZPRK w Polsce to przedsiębiorstwa reprezentujące branże produkcyjne, usługowe oraz handlowe:

 1. ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

 2. First Data Polska (POLCARD) S.A.

 3. Berendsen Textile Services Sp. z o.o.

 4. Electrolux Poland Sp. z o.o.

 5. Kupiec Sp. z o.o.

 6. Profim Sp. z o.o.

 7. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

 8. Lumag Sp. z o.o.

 9. Hanplast Sp. z o.o.

 10. SPOMLEK

 11. I inne

Wykonana w zasobowo-procesowym rachunku kosztów integracja kluczowych założeń niemieckiego GPK i amerykańskiego ABC pozwala na osiągnięcie efektu synergii pod kątem zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego rachunku kosztów.

Struktura ZPRK umożliwia spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz towarzyszące jej przepisy branżowe. Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

 


Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów jest rachunkiem kosztów, któremu towarzyszy bardzo szczegółowa dokumentacja wdrożeniowa określająca zasady jego projektowania i wdrażania w przedsiębiorstwach. Dostęp do tej dokumentacji stwarza ogromną szansę na samodzielne wdrażanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów przez coraz bardziej wykształcone i doświadczone zespoły polskich controllerów, księgowych i analityków.

Korzyści z wdrożenia ZPRK

Korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów to:

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów,

 2. Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa,

 3. Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów,

 4. Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów,

 5. Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów,

 6. Uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych,

 7. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych,

 8. Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników,

 9. Skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji w na wszystkich poziomach zarządzania,

 10. Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Polecana literatura

 1. Burczaniuk, M., 2014, Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 35.

 2. Clinton, B.D, Cokins, G., Huntzinger, J., van der Merwe, A., Templin, K., Thomas, C., 2012, Conceptual Framework for Managerial Costing, Institute of Management Accounting Inc., Montvale, New Jersey.

 3. IFAC, 2009, Evaluating the Costing Journey: a Costing Levels Continuum Maturity Model, International Federation Of Accountants, New York.

 4. Glezman, M., Trembecka, A., Zielinski, T.M., 2014, Nowoczesny rachunek kosztów w usługach finansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard), Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 32.

 5. Kotula, K., 2013, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót – case study wdrożenia, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 28.

 6. Rusek, B., Zieliński, T.M., 2014, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA/RCA) w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o. (branża automotive), Zeszyty Naukowe WSG, Ekonomia 6/2014.

 7. Zieliński, T.M., 2013, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – więcej niż ABC, Controlling – Wiedza i Narzędzia Praktyczne, nr 28.

 8. Zieliński, T.M., 2014, rozprawa doktorska „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 9. Grenzplankostenrechnung – Wikipedia English.

 10. Activity Based Costing - Wikipedia English, rachunek kosztów działań - Wikipedia Polska.

 11. Resource Consumption Accounting - Wikipedia English.

Autor artykułu

dr Tomasz M. Zieliński
doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prezes zarządu ABC Akademia

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści umieszczanych w niniejszym artykule są zastrzeżone dla dr Tomasza M. Zielińskiego, ABC Akademia Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści w całości lub części bez zgody autora jest zabronione. 2014-10-04.

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.