ABC Akademia


 


Baza wiedzy ABC Akademia

Wszystkie artykuły >>

Warianty ZPRK

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK) jest rachunkiem kosztów, który może być wdrażany w trzech wariantach (tabela). Zróżnicowanie wariantów zasobowo-procesowego rachunku kosztów odzwierciedla również rosnący stopień zaawansowania tych rachunków kosztów od rachunku kosztów rzeczywistych, poprzez planowanych aż do zasobowo-procesowego rachunku kosztów standardowych [Zieliński 2014]. Warianty te stanowią możliwe etapy rozwoju tego rachunku kosztów w przedsiębiorstwach.

Spis treści

 1. Warianty ZPRK

 2. Korzyści z wdrożenia ZPRK

 3. Polecana literatura

Warianty ZPRK

Mając na uwadze dwa kryteria różnicowania wariantów rachunku kosztów, tj. wykorzystanie kosztów rzeczywistych i planowanych oraz rzeczywistych i standardowych wartości nośników kosztów, można wyróżnić trzy podstawowe warianty zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK):

 1. zasobowo-procesowy rachunek kosztów rzeczywistych – oparty na kosztach rzeczywistych i wykorzystujący do rozliczeń kosztów rzeczywiste wartości nośników kosztów lub standardowe wartości nośników kosztów (w przypadku braku danych o rzeczywistych nośnikach kosztów); rachunek oparty jest na jednym zestawie nośników kosztów;

 2. zasobowo-procesowy rachunek kosztów planowanych – oparty na kosztach planowanych i wykorzystujący do rozliczeń kosztów rzeczywiste wartości nośników kosztów lub standardowe wartości nośników kosztów (w przypadku braku danych o rzeczywistych nośnikach kosztów); rachunek oparty jest na jednym zestawie nośników kosztów;

 3. zasobowo-procesowy rachunek kosztów standardowych – oparty na kosztach planowanych i wykorzystujący do rozliczeń kosztów standardowe wartości nośników kosztów, które porównywane są z rzeczywistymi wartościami nośników kosztów; rachunek oparty jest na dwóch zestawach wszystkich typów nośników kosztów, tj. ich wersji w wartościach standardowych oraz rzeczywistych

Tabela. Warianty zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Źródło: Zieliński, T.M., 2014, rozprawa doktorska „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Korzyści z wdrożenia ZPRK

Korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów to:

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów,

 2. Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa,

 3. Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów,

 4. Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów,

 5. Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów,

 6. Uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych,

 7. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych,

 8. Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników,

 9. Skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji w na wszystkich poziomach zarządzania,

 10. Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Polecana literatura

 1. Burczaniuk, M., 2014, Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 35.

 2. Clinton, B.D, Cokins, G., Huntzinger, J., van der Merwe, A., Templin, K., Thomas, C., 2012, Conceptual Framework for Managerial Costing, Institute of Management Accounting Inc., Montvale, New Jersey.

 3. IFAC, 2009, Evaluating the Costing Journey: a Costing Levels Continuum Maturity Model, International Federation Of Accountants, New York.

 4. Glezman, M., Trembecka, A., Zielinski, T.M., 2014, Nowoczesny rachunek kosztów w usługach finansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard), Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 32.

 5. Kotula, K., 2013, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót – case study wdrożenia, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 28.

 6. Rusek, B., Zieliński, T.M., 2014, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA/RCA) w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o. (branża automotive), Zeszyty Naukowe WSG, Ekonomia 6/2014.

 7. Zieliński, T.M., 2013, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – więcej niż ABC, Controlling – Wiedza i Narzędzia Praktyczne, nr 28.

 8. Zieliński, T.M., 2014, rozprawa doktorska „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 9. Grenzplankostenrechnung – Wikipedia English.

 10. Activity Based Costing - Wikipedia English, rachunek kosztów działań - Wikipedia Polska.

 11. Resource Consumption Accounting - Wikipedia English.

Autor artykułu

dr Tomasz M. Zieliński
doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
prezes zarządu ABC Akademia

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści umieszczanych w niniejszym artykule są zastrzeżone dla dr Tomasza M. Zielińskiego, ABC Akademia Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie treści w całości lub części bez zgody autora jest zabronione. 2014-10-04.

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.