ABC Akademia


 


Doctor Coster w handlu i dystrybucji

Firmy handlowe i dystrybucyjne wybierają oprogramowanie Doctor Coster®, jako doskonałe rozwiązanie do zarządzania kosztami i rentownością towarów oraz klientów.

Złożoność procesów logistycznych i sprzedażowych, duża różnorodność klientów oraz tysiące dystrybuowanych produktów to przesłanki przemawiające za wyborem oprogramowania Doctor Coster® przez przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne.

Oprogramowanie Doctor Coster® pozwala na prawidłową kalkulację kosztów i rentowności sprzedaży towarów oraz obsługi klientów poprzez przyczynowo-skutkowe alokowanie kosztów procesów logistycznych, marketingowych, sprzedażowych zapewniając wynikowo wielopoziomowe marże pokrycia kosztów oraz zaawansowaną analizę kosztów sprzedaży.

Ponadto oprogramowanie wykorzystywane jest przez firmy dystrybucyjne do zarządzania rentownością kanałów dystrybucji, regionów sprzedaży, grup produktowych oraz dostawców towarów.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w firmach handlowych najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu oraz kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności i rentowności handlu i dystrybucji.

Zastosowania w handlu i dystrybucji

Przedsiębiorstwa wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do:

 1. Optymalizacja portfela sprzedawanych towarów

 2. Optymalizacja portfela obsługiwanych klientów i kanałów dystrybucji

 3. Zarządzanie rentownością regionów sprzedaży

 4. Identyfikacja profilu rentownego i nierentownego produktu, grup produktowych

 1. Wprowadzanie własnych marek produktowych do dystrybucji

 2. Dostęp do informacji pozwalających na efektywną realizację strategii outsourcingu

 3. Ustalanie cen sprzedaży na podstawie rzetelnej informacji kosztowej

 4. Monitorowanie efektywności ekonomicznej sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji

 5. Zarządzanie bonusami retrospektywnymi

 6. Projektowanie systemu cenowego, przez co wywieranie wpływu na zachowanie się towarów w systemie dystrybucji i sprzedaży np. minima logistyczne, częstotliwość sprzedaży, promocje

 7. Projektowanie systemów rabatowych nastawionych na zmiany zachowań klientów wobec systemu dystrybucyjnego i sprzedażowego przedsiębiorstwa

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.