ABC Akademia


 


Doctor Coster w finansach i bankowości

Firmy usługowe z branży finansów i bankowości wybierają oprogramowanie Doctor Coster® , jako doskonałe rozwiązanie do kalkulacji i zarządzania kosztami oraz rentownością produktów finansowych, linii biznesowych, klientów oraz segmentów klientów.

Złożoność procesów biznesowych realizowanych w branży finansowej, zróżnicowanie oferty produktowej do różnych segmentów klientów, doskonalenie i automatyzacja procesów obsługowych to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed współczesną branżą finansową i bankami.

Doctor Coster® jest specjalizowanym narzędziem wspierającym zarządzanie kosztami i efektywnością, przez co pozwala menedżerom zarządzającym firmami z branży finansowej i banków poznać prawdziwe koszty i rentowność świadczenia usług finansowych oraz obsługi segmentów klientów a nawet poszczególnych klientów.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w firmach z branży finansowej i w bankach najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu i kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności instytucji finansowych.

Zastosowania w finansach i bankowości

Przedsiębiorstwa wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do:

 1. Zwiększanie zyskowności produktów i obsługi klientów,

 2. Optymalizacja portfela sprzedawanych produktów finansowych,

 3. Zarządzanie rentownością klientów oraz segmentów klientów,

 4. Wycenienie usług na podstawie rzetelnej informacji kosztowej,

 5. Identyfikacja profilu rentownego i nierentownego klienta,

 6. Rzetelne rozliczanie kosztów pracowników oraz infrastruktury IT z kalkulacją kosztów gotowości oraz niewykorzystanych zasobów,

 1. Kalkulacja kosztów projektów informatycznych i precyzyjne przypisywanie ich kosztów do systemów IT a dalej linii biznesowych,

 2. Rozliczanie usług wzajemnych (shared services) świadczonych przez departamenty wsparcia,

 3. Projektowanie nowych procesów usługowych,

 4. Dostęp do informacji pozwalających na efektywną realizację strategii outsourcingu w usługach,

 5. Zwiększanie efektywności procesów usługowych,

 6. Zwiększanie wykorzystania zasobów oraz obniżanie kosztów zasobów,

 7. Unikanie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz maksymalizacja stopnia wykorzystania zasobów,

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.