ABC Akademia


 


Doctor Coster w SSC, BPO, ITO, R&D

Firmy usługowe z sektora nowoczesnych usług biznesowych SSC, BPO, ITO, R&D wybierają oprogramowanie Doctor Coster® , jako doskonałe rozwiązanie do zarządzania kosztami i rentownością procesów usługowych.

Złożoność procesów usługowych, prowadzenie działalności w wielu branżach gospodarki, oferowanie szeregu usług dodatkowych, duża różnorodność klientów oraz zmienność wykorzystania zasobów to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed współczesną branżą usługową SSC, BPO, ITO, R&D.

Doctor Coster® jest specjalizowanym narzędziem wspierającym zarządzanie kosztami i efektywnością procesów, przez co pozwala menedżerom zarządzającym firmami nowoczesnymi firmami usługowymi z sektora SSC, BPO, ITO, R&D poznać prawdziwe koszty i rentowność świadczenia usług oraz obsługi poszczególnych klientów.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w nowoczesnych firmach usługowych SSC, BPO, ITO, R&D najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu oraz kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności i rentowności sektora SSC, BPO, ITO, R&D.

Zastosowania w usługach SSC, BPO, ITO, R&D

Przedsiębiorstwa wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do:

  1. Zwiększanie zyskowności procesów świadczenia usług i obsługi klientów,

  2. Optymalizacja portfela sprzedawanych usług,

  3. Zarządzanie rentownością klientów oraz segmentów klientów,

  4. Wycenienie usług na podstawie rzetelnej informacji kosztowej,

  5. Identyfikacja profilu rentownego i nierentownego klienta,

  6. Projektowanie nowych procesów usługowych,

  7. Rozliczenie kosztów usług wewnętrznych oraz wzajemnych,

  1. Dostęp do informacji pozwalających na efektywną realizację strategii outsourcingu w usługach,

  2. Zwiększanie wykorzystania zasobów oraz obniżanie kosztów zasobów,

  3. Unikanie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz maksymalizacja stopnia wykorzystania zasobów,

 Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.