ABC Akademia


 


Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej.
 

Na gruncie amerykańskim wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów realizowane są pod nazwą resource consumption accounting (RCA).

ZPRK jest rachunkiem kosztów kompleksowo obejmującym całość działalności przedsiębiorstwa, który z jednej strony koncentruje się na wycenie kosztów wytworzenia produktów, kosztów świadczenia usług a z drugiej strony wspiera kalkulacje kosztów obsługi i rentowności klientów.

Wykonana w zasobowo-procesowym rachunku kosztów integracja kluczowych założeń niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing (ABC) pozwala na osiągnięcie efektu synergii pod kątem zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców informacji w ramach jednego rachunku kosztów.

Aktualnie ABC Akademia jest jedną z czołowych firm consultingowych na świecie posiadających największe doświadczenia we wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia księgowych, autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów (Institute of Management Accountants - IMA), księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)) i przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management International (CAM-I )).

Oprogramowanie Doctor Coster® a ZPRK/RCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) jest rachunkiem kosztów, który z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Korzyści z wdrożenia ZPRK/RCA

Korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów to:

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów,

 2. Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa,

 3. Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów,

 4. Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów,

 5. Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów,

 6. Uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych,

 7. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych,

 8. Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników,

 9. Skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji w na wszystkich poziomach zarządzania,

 10. Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Polecana literatura

 1. Zieliński, T.M., 2013, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów – więcej niż ABC, Controlling – Wiedza i Narzędzia Praktyczne, nr 28.

 2. Burczaniuk, M., 2014, Wdrożenie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym SPOMLEK, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 35.

 3. Glezman, M., Trembecka, A., Zielinski, T.M., 2014, Nowoczesny rachunek kosztów w usługach finansowych przedsiębiorstwa First Data Polska S.A. (PolCard), Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 32.

 4. Rusek, B., Zieliński, T.M., 2014, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RPCA/RCA) w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o. (branża automotive), Zeszyty Naukowe WSG, Ekonomia 6/2014.

 5. Kotula, K., 2013, Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (RCA) w Grupie Energa Obrót – case study wdrożenia, Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, nr 28.

 6. Clinton, B.D, Cokins, G., Huntzinger, J., van der Merwe, A., Templin, K., Thomas, C., 2012, Conceptual Framework for Managerial Costing, Institute of Management Accounting Inc., Montvale, New Jersey.

 7. IFAC, 2009, Evaluating the Costing Journey: a Costing Levels Continuum Maturity Model, International Federation Of Accountants, New York.

 8. Grenzplankostenrechnung – Wikipedia English.

 9. Activity Based Costing - Wikipedia English, rachunek kosztów działań - Wikipedia Polska.

 10. Resource Consumption Accounting - Wikipedia English.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.