ABC Akademia


 


Doctor Coster w służbie zdrowia (szpitale)

Doctor Coster® to moduł kontrolingowy, dzięki któremu możliwa jest symulacja kosztów ścieżek pacjenta w oparciu o planowane ilości jednostek nośników zasobów, ich stawek oraz ilości realizacji świadczeń i dni hospitalizacji. Funkcjonalności modułu są zgodne z nowymi wytycznymi dotyczącymi rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

Doctor Coster® to wielowymiarowa analiza kosztów Zakładu Opieki Zdrowotnej, powalająca prześledzić ścieżkę pacjenta w podziale na:

  1. Koszty produktów leczniczych i wyrobów medycznych przypisanych bezpośrednio do pacjenta,

  2. Koszty wykonanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych,

  3. Koszty hospitalizacji na oddziałach,

  4. Koszty zabiegów operacyjnych,

  5. Koszty konsultacji lekarskich,

  6. Koszty gotowości zakładu,

  7. Koszty niewykorzystanego potencjału zasobów.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w spółkach i zakładach ochrony zdrowia najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu i kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności spółek i zakładów ochrony zdrowia.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.